• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tài liệu tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải tài liệu tuyên truyền tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Ban chủ nhiệm chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Steering Committee on Smoking and Health – VINACOSH) được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 467/QĐ-TTg ngày 17/4/2001.

Nội dung chi tiết Tài liệu đính kèm theo:

  • 14/03/2022 03:29
  • Bộ phận Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)