• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Sửa chữa điện nóng của EVNHANOI

Sửa chữa điện nóng là một bước tiến mới của ngành Điện trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng điện năng. Với bước tiến này, ngành Điện đã và đang đào tạo ra những lớp thế hệ người công nhân điện mới, giỏi về tay nghề, vững về chuyên môn và đặc biệt là có “tinh thần thép”.

Ảnh số 1: Kiểm tra trang phục BHLĐ trước khi thi công.

.  Ảnh chụp Đội sửa chữa điện nóng thực hiện thay sứ cách điện bằng phương pháp Hotline

Ảnh số 2: Kiểm tra trang phục BHLĐ trước khi thi công. 

  Ảnh chụp Đội sửa chữa điện nóng thực hiện thay sứ cách điện bằng phương pháp Hotline

Ảnh 3: Đặc biệt hiểu và nắm rõ từng thao tác của người đồng đội

  • 02/07/2019 03:36
  • Hoa Việt Cường - EVNHANOI
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét