• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Ngày 07/6/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 150/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Nội dung Quyết định đính kèm theo:

  • 07/06/2019 02:52
  • Tiểu ban tổ chức Hội thao - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét