• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Quyết định 829/QĐ-EVN ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 21/6/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký Quyết định số 829/QĐ-EVN về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết Quyết định số 829/QĐ-EVN về việc ban hành Quy chế dân chủ cơ sở đính kèm theo:

  • 12/07/2019 09:12
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét