• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Quy định Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 05/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Quyết định số 148/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chí tiết Nội quy đính kèm.

  • 07/06/2019 08:35
  • Ủy ban Kiểm tra CĐĐLVN