• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Quy định Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 05/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Quyết định số 148/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chí tiết Nội quy đính kèm.

  • 07/06/2019 08:35
  • Ủy ban Kiểm tra CĐĐLVN