• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 2/5/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 111/QĐ-CĐĐVN về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết Quy chế đính kèm theo.

  • 03/05/2019 02:21
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét