Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc EVN với BCH Công đoàn ĐLVN

Ngày 05/7/2021 Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân ký Quyết định số 835/QĐ-EVN về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Tổng giám đốc EVN với Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết Quy chế đính kèm theo:

  • 06/07/2021 01:09
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN

Các Tin khác