• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Phổ biến, tuyên truyền người lao động áp dụng "Cẩm nang an toàn"

Ngày 09/9/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 375/CĐĐVN-CSPL về việc Phổ biến, tuyên truyền người lao động áp dụng "Cẩm nang an toàn" gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai phổ biến cho người lao động.

Nội dung chi tiết Văn bản và "Cầm nang an toàn" đính kèm theo:

  • 10/09/2020 09:08
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét