• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Phổ biến Nội quy lao động EVN

Ngày 09/10/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 489/CĐĐVN-CSPL về việc phổ biến Nội quy lao động EVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiến nội dung Văn bản và Nội quy lao động đính kèm:

  • 11/10/2019 08:17
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét