•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.                Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Người lao động là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Ngày 26/3, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: Ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Xuân Hiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty; cùng 78 đại biểu là CBCNV tiêu biểu đại diện cho 309 người lao động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Tại Hội nghị ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty, thay mặt đoàn Chủ tịch đã báo cáo đánh giá kết quả tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2018 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp triển khai thực hiện.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty giải quyết các kiến nghị của NLĐ

Tại hội nghị ông Dương Thanh Dũng - Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Ông Dũng cũng khẳng định Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, Công ty thường xuyên có các chính sách tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút lao động có chất lượng cao. Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng chăm lo cho người lao động như: Công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp; thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Chủ tịch công đoàn công ty báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phát động thi đua năm 2019

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả tình hình giám sát nội quy, quy chế, quy định liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong năm 2018; tổ chức phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu được giao năm 2019.

  • 19/04/2019 02:27
  • Nguyễn Hữu Trị - EVNGENCO3
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét