• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công đoàn ĐLVN vừa ban hành văn bản số 171/CV-CĐĐVN về việc tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 06/04/2020 03:28
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét