• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công đoàn ĐLVN vừa ban hành văn bản số 171/CV-CĐĐVN về việc tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 06/04/2020 03:28
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét