• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các cấp công đoàn trong Tập đoàn đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; kịp thời khen thưởng những sáng kiến trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 30/3/2020 và văn bản của số 307/TLĐ ngày 31/3/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng, chống dịch Covid-19 . 

Nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất, quyết tâm đồng lòng tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn viên Thanh niên Điện lực Tam Điệp (Công ty Điện lực Ninh Bình) sáng chế mặt nạ bảo hộ

cho cán bộ công nhân viên, góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền của đơn vị hoặc đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng, không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng. Trong đó quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ tập thể, cá nhân ở những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Theo đó, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, phạm vi ảnh hưởng lớn được đề xuất về Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, đề nghị khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Tổng Liên đoàn;

- Bằng của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 là thành tích lập được đối với từng vụ, việc cụ thể ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhận; thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, đem lại hiệu quả cao, được các cấp lãnh đạo, dư luận xã hội đánh giá cao, tạo được uy tín, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn tại địa phương, khu vực cũng như trên toàn quốc.

Các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Công đoàn ĐLVN, đồng thời gửi bản mềm qua email: thiduacdevn@gmail.com.

Công đoàn ĐLVN tiếp nhận hồ sơ khen thưởng từ ngày 08/4/2020.

 

 

  • 06/04/2020 03:45
  • Ban Tuyên giáo tổng hợp
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét