• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của EVN

Ngày 12/01, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021, tạo tiền đề cho hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, năm đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Tập đoàn Điện lực Việt Nam lấy chủ đề là năm “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” nhằm đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khen thưởng các tập thể, cá nhân các đơn vị của EVN tại Hội nghị tổng kết ngày 12/01/2021

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh” năm 2021. Trong đó, Tập đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm năm 2021. Cụ thể: Điện thương phẩm 228,156 tỷ kWh, tăng 5,16% so với năm 2020; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: chỉ số SAIDI thấp hơn 349 phút; Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn dưới 6,35%; Chỉ số tiếp cận điện năng duy trì vị trí trong ASEAN 4; Đầu tư xây dựng với tổng giá trị 97.124 tỷ đồng; Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận.

Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Thi đua trên các công trình trọng điểm về nguồn điện và lưới điện: Thủy điện Hòa Bình mở rộng (480MW), NMNĐ Quảng Trạch I (1.200MW), Thủy điện Ialy mở rộng (360MW); Thủy điện Thượng Kon Tum (220MW), Thủy điện Đa Nhim mở rộng (80MW), Điện mặt trời Phước Thái 2 (100MWp), Phước Thái 3 (50MWp)...

Các công trình lưới điện cấp bách cấp điện cho miền Nam, giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo, cấp điện cho TP. Hà Nội: ĐD 500kV mạch 3, TBA 500kV Long Thành và ĐD 500kV Long Thành – rẽ Phú Mỹ - Sông Mây,  và các công trình ĐD 220kV...; ĐD 500kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, cải tạo các ĐD 220kV Hòa Bình - Chèm, Hà Đông - Chèm, Thái Nguyên - Bắc Giang…

Triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn theo nhiệm vụ Chủ đề năm 2021.

Tập đoàn sản xuất, kinh doanh có lợi nhuận; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động; đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua cấp Tập đoàn và lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức phong trào thi đua với các nội dung trọng tâm trên, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.  

Đối với các đơn vị, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch được giao cho các đơn vị năm 2021, Tổng Giám đốc/Giám đốc các đơn vị phối hợp với Công đoàn đồng cấp, xây dựng chương trình, các mục tiêu và giải pháp cụ thể, thiết thực; tổ chức phát động các phong trào thi đua và đăng ký thi đua gửi về Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam (trước ngày 01/3/2021) để tổng hợp theo dõi và làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua năm 2021; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua và đề xuất Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

  • 13/01/2021 09:33
  • Xuân Tiến