• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phát động thi đua Liên kết Xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3

Ngày 31/5/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị Liên tịch số 2828/CT-EVN-CĐĐVN về việc phát động thi đua Liên kết Xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3.

Công trình Đường dây 500kV mạch 3: Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (ĐZ 500kV mạch 3) là công trình điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017. Đây là công trình trọng điểm, với mục tiêu truyền tải điện từ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch lên hệ thống điện Quốc gia, đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện Quốc gia.

Nhằm tạo động lực cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình, quyết tâm hoàn thành các hạng mục đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến độ. Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3.

1. Mục tiêu thi đua

Tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công, đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm đóng điện công trình theo đúng hoặc vượt tiến độ trước ngày 31/3/2020.

2. Các mục tiêu cụ thể

2.1. Công tác đền bù GPMB

  - Bàn giao xong mặt bằng phần móng: Ngày 28/6/2019

  - Bàn giao xong hành lang tuyến: Ngày 15/2/2020

2.2. Công tác thi công xây lắp

  - Hoàn thành đúc móng: Ngày 25/9/2019

  - Hoàn thành lắp dựng cột: Ngày 15/2/2020

  - Hoàn thành kéo dây: Ngày 15/3/2020

  - Hoàn thành ngăn xuất tuyến: Ngày 25/3/2020

  - Hoàn thành nghiệm thu và đóng điện: Ngày 31/3/2020

3. Thời gian phát động thi đua: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.

4. Đối tượng tham gia phong trào thi đua: Các tập thể, cá nhân các đơn vị tham gia xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3.

5. Khen thưởng: Căn cứ vào kết quả hoàn thành đúng hoặc vượt các mốc tiến độ thi công, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thưởng tiền cho các tập thể tham gia ký kết giao ước thi đua xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện bám sát tiến độ các dự án, đưa công trình xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 về đích sớm nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 5 năm giai đoạn 2016 – 2020.

Chi tiết Chỉ thị Liên tịch đính kèm:

  • 10/06/2019 03:38
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét