• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phát động phong trào thi đua yêu nước quan trọng chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phong trào thi đua thi đua yêu nước quan trọng vừa được Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Theo Kế hoạch số 75/KH-CĐĐVN ngày 14/3/2018 của Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với Chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” được Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động tại Chỉ thị liên tịch số 01/CTLT-EVN-CĐ ngày 02/01/2018.

Đẩy mạnh công tác kinh doanh và dịch vụ khách hành, yêu cầu Công đoàn các Tổng công ty Điện lực phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Chỉ thị số 898/CT-EVN ngày 28/02/2018 và Công văn số 64/CV-CĐĐVN ngày 12/3/2018.

Công trình Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên (An Giang) được Tổng Liên đoàn LĐVN gắn biển chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, thực thi Văn hóa doanh nghiệp, Văn hóa EVN; Tiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm vì lợi ích của đoàn viên”, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn thông qua việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đã được Tổng Liên đoàn ký kết thỏa thuận với các đối tác nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước của ngành Điện, phong trào thi đua năm 2018 chia làm 02 đợt sau:  

+ Đợt 1: Từ đầu năm đến 31/8/2018: Thi đua lập thành tích chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018); kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018); kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018).      

+ Đợt 2: Từ 01/9/2018 đến 31/12/2018: Thi đua chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018), nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018; chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2018).

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn lựa chọn các hình thức, biện pháp tổ chức phù hợp đem lại hiệu quả thiết thực; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội hập quốc tế hiện nay. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin nội bộ, trên Bản tin và Website Công đoàn Điện lực Việt Nam về những kết quả của các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; Kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến đang trực tiếp lao động sản xuất, công tác, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả các phong trào thi đua về Công đoàn Điện lực Việt Nam để kịp thời tuyên truyền, biểu dương, làm cơ sở cho công tác khen thưởng.

  • 15/03/2018 01:51
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét