• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Văn bản đính kèm theo. 

  • 23/10/2018 09:08
  • Ủy Ban Kiểm tra