• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Văn bản đính kèm theo. 

  • 23/10/2018 09:08
  • Ủy Ban Kiểm tra