PHAN BẠCH NHỰT - CHÀNG KỸ SƯ CNTT ĐẦY NĂNG LƯỢNG VÀ NHIỀU SÁNG KIẾN

Là một trong những tấm gương công nhân lao động ngành Điện tiêu biểu của Tổng công ty Điện lực miền Nam, đó là anh Phan Bạch Nhựt, 37 tuổi Tổ trưởng Phòng Công nghệ Phần mềm - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam.

Những ngày đầu của tháng 9 năm 2008, Chàng kỹ sư trẻ năm ấy bắt đầu vào làm ở Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam - Tổng công ty Điện lực miền Nam, với hành trang là vốn kiến thức được học, bên cạnh là những kiến thức tự tìm tòi, nghiên cứu cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý thức tự rèn luyện, chịu khó học hỏi. Trải qua 16 năm gắn bó với Công ty,  trong quá trình công tác đồng chí Nhựt luôn là người nhiệt tình, năng nổ, nắm bắt công việc, phân công, hỗ trợ từng thành viên trong đội để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như: Quản trị, vận hành ổn định toàn bộ hệ thống CSDL các phần mềm đang triển khai trong SPC, Tự động hóa công tác theo dõi vận hành các hệ thống CSDL, Xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hỗ trợ hoạt động điều hành SXKD của Tổng công ty.

Chân dung Kỹ sư CNTT Phan Bạch Nhựt

Trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, được sự ủng hộ, động viên của lãnh đạo đơn vị, đặc biệt là anh em đồng nghiệp, đồng chí Nhựt đã phát huy nhiều sáng tạo và có nhiều sáng kiến được công nhận nhằm đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cũng như góp phần tăng năng xuất lao động, cải thiện điều kiện lao động, và gần nhất là năm 2020, đồng chí Nhựt đã đạt được 2 sáng kiến là: Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung EVNSPC và Ứng dụng ký số nội bộ (EVNCA) vào Website thị trường điện và các Website nội bộ EVNSPC.

Với sáng kiến thứ nhất: Sổ địa chỉ các phần mềm dùng chung EVNSPC mà nội dung là xây dựng phần mềm Sổ địa chỉ các Website của ngành đang sử dụng trong Tổng công ty đã mang lại những hiệu quả tích cực, là một công cụ giúp Tổng công ty có thể thống kê nhanh số lượng phần mềm đang sử dụng, người dùng sẽ giảm thiểu thời gian tìm kiếm và thời gian truy cập khi có nhu cầu sử dụng các phần mềm của Tổng công ty,  bên cạnh đó Công ty CNTT sẽ là đầu mối để tập hợp, cập nhật, bổ sung thông tin khi có sự thay đổi về các thông tin liên quan đến phần mềm, người hỗ trợ, địa chỉ phần mềm..., tăng độ sẵn sàng trong công tác sử dụng phần mềm, Công tác triển khai được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị trong ngành.

Với sáng kiến thứ 2: Ứng dụng ký số nội bộ (EVNCA) vào Website thị trường điện và các Website nội bộ EVNSPC, nội dung sáng kiến là Sử dụng hàm, api ký số EVNCA tích hợp vào Website thị trường điện và các Website nội bộ EVNSPC. Hiệu quả mang lại và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:  Thay thế ký số công cộng trong phạm vi báo cáo nội bộ, thông tin ký số nhất quán, có thể xác thực trong phạm vi Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mỗi người dùng sẽ có một chữ ký duy nhất trong tất cả các Website nội bộ SPC, thao tác đơn giản và bỏ qua bước xác thực qua SIM, Cho phép lưu trữ file đã chèn chữ ký trên máy chủ và tải về máy trạm để xem, không phải mua bản quyền và có thể tái sử dụng

Kỹ sư CNTT Phan Bạch Nhựt đang thực hiện lập trình phần mềm máy tính

Và, với sự nỗ lực và trách nhiệm trong công việc, đồng chí Nhựt đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến 3 năm liên tục 2018, 2019, 2020 và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ở các năm 2011, 2012, 2014, 2015, 2019, 2020.

Bên cạnh đó, bản thân đồng chí cũng rất chú trọng, quan tâm tới công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức cho mình. Tích cực tham gia các chương trình đào tạo, các lớp học bổ sung kiến thức, học thêm cái mới, tích cực tham gia phong trào xây dựng đoàn thể và các hoạt động xã hội, Bản thân đồng chí cùng gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác xã hội ở địa phương, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của tổ dân phố nơi cư trú. 

Với vinh dự được Công đoàn Điện lực Việt Nam biểu dương là công nhân ngành Điện tiêu biểu, đây thật là nguồn cổ vũ động viên lớn đối với đồng chí Phan Bạch Nhựt. Trong hoạt động sản xuất, những sáng kiến và tinh thần hăng say làm việc của người lao động chính là góp phần mang lại sự thành công cho Công ty. Và trong toàn Công ty nếu chúng ta nhân rộng được thật nhiều tấm gương như thế thì Công ty sẽ luôn phát triển bền vững, vì thế mong đồng chí tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong công tác, nâng cao hơn nữa tinh thần khát khao cống hiến cho ngành Điện để lan tỏa tinh thần ấy đến với toàn thể CBCNV.

  • 27/05/2021 09:06
  • Cao Phi - CĐ EVNSPC
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét