• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

PC Đà Nẵng: Ủng hộ 200 triệu đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 23/3, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã trao số tiền là 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Đà Nẵng để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; số tiền hỗ trợ dotoàn thể CBCNV Công ty đóng góp ít nhất một ngày lương thu nhập ủng hộ chương trình phòng, chống dịch Covid -19.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm Hưởng ứng thiết thực lời kêu gọi toàn dân của Đảng, Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đồng thời, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân - tương ái”, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng đã vận động CBCNV Công ty đóng góp ít nhất một ngày lương thu nhập ủng hộ chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo PC Đà Nẵng trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng đã gửi lời cảm ơn đến trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng cũng bày tỏ tin tưởng, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh gây ra, song các doanh nghiệp sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục vươn lên sản xuất - kinh doanh hiệu quả trong thời gian đến.

  • 24/03/2020 09:10
  • Dương Anh Minh - CB hưu trí
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét