• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021

Ngày 25/12/2020 Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN phối hợp với Tổng giám đốc EVN ban hành Văn bản Liên tịch số 606/LT-CĐĐVN-EVN về Nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021.

Nội dung chi tiết Văn bản Liên tịch đính kèm theo:

  • 04/01/2021 08:58
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN