• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Những hoạt động dịp “Tháng Công nhân” của PC Quảng Nam

Tháng 5, khi những cánh hoa Phượng bùng nở, cũng là thời điểm khép lại “Tháng Công nhân” năm 2019 tại Công ty Điện lực Quảng Nam với những kết quả thật đáng vui mừng và khích lệ!

Những cánh hoa Phượng lập lòe, thoắt ấn thoắt hiện, phấp phới bên cạnh những tấm băng rôn tuyên truyền: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019” gắn trên trụ sở làm việc của Công ty và tại các đơn vị trực thuộc.

Liên tục kể từ năm 2011 đến nay, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự chỉ đạo của Công đoàn ĐLVN, Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Nam luôn duy trì tổ chức, triển khai thực hiện “Tháng Công nhân” hàng năm.

Công tác tuyên truyền được đưa lên hàng đầu thông qua việc thường xuyên nhắc nhở CBCNV chấp hành tốt nội quy lao động, thực hiện Văn hoá EVNCPC và quy tắc ứng xử văn hóa Công ty. Nâng cao nhận thức của CBCNV về công tác ATVSLĐ và hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” là một trong những nội dung luôn được công đoàn các cấp coi trọng, nhắc nhở.

Công đoàn PC Quảng Nam tặng quà “Tháng Công nhân” năm 2019 tại Đội Quản lý điện tổng hợp Nam Trà My, Điện lực Trà My

Căn cứ Chủ đề năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở”, Công đoàn công ty đề ra mục tiêu trong “Tháng Công nhân” năm 2019 là hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn, chăm lo đời sống người lao động (NLĐ). Theo đó, Công đoàn rà soát, đề xuất bổ sung vào quy chế sử dụng quỹ phúc lợi Công ty một số nội dung có liên quan đến lợi ích chính đáng của CBCNV.

Những hoạt động dịp “Tháng công nhân” năm 2019 không chỉ đem lại lợi ích cho NLĐ, mà còn thiết thực hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Tự hào với truyền thống vẻ vang ấy, mỗi NLĐ ở Công ty Điện lực Quảng Nam luôn mong muốn “Tháng Công nhân” là dịp để đoàn viên và người lao động nỗ lực phấn đấu, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  • 03/06/2019 10:28
  • Trần Gia Trực - PC Quảng Nam
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét