• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Những công việc làm trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020

Ngày 11/11, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 544/CĐĐVN-CSPL về việc những công việc làm trước, trong và sau Tết Canh Tý 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm:

  • 21/11/2019 09:41
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN