• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Tân Sửu - 2021

Ngày 04/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 570/CĐĐVN-CSPL về việc những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Tân Sửu - 2021 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 07/12/2020 03:31
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN