• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi - 2019

Công văn số 391/CV-CĐĐVN ngày 04/12/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện các công việc cần làm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi - 2019.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 05/12/2018 02:15
  • Ban CSPL