• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 26/12 tại Trụ sở EVN, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị và ban hành Nghị quyết số 479/NĐ-CĐĐVN gửi các Công đoàn trực thuộc để triển khai tổ chức thực hiện

Chi tiết nội dung Nghị quyết đính kèm:

  • 27/12/2018 09:21
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét