• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Nghị quyết Hội nghị NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Ngày 15/8/2019 Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 4284/NQLĐ-EVN-CĐĐVN về việc Nghị quyết Hội nghị Đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết nội dung Nghị quyết đính kèm theo:

  • 16/08/2019 02:17
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét