• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Nét đẹp CBCNV Công ty Thủy điện Hòa Bình

Những hoạt động sản xuất của CBCNV Công ty thủy điện Hòa Bình

Ngày 24/5/2016 Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã phát được 200 tỷ kWh

Đội ngũ kỹ sư công nhân Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã sửa chữa và lắp đặt thành công ro tor tổ máy

 

Diễn tập phòng chống cháy nổ Nhà máy.

  • 02/07/2019 01:37
  • Trần Minh Thúy Oanh - TĐ Hòa Bình
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét