•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Nét đẹp CBCNV Công ty Thủy điện Hòa Bình

Những hoạt động sản xuất của CBCNV Công ty thủy điện Hòa Bình

Ngày 24/5/2016 Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã phát được 200 tỷ kWh

Đội ngũ kỹ sư công nhân Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã sửa chữa và lắp đặt thành công ro tor tổ máy

 

Diễn tập phòng chống cháy nổ Nhà máy.

  • 02/07/2019 01:37
  • Trần Minh Thúy Oanh - TĐ Hòa Bình
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét