• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Nét đẹp CBCNV Công ty Điện lực Gia Lâm

Những hoạt động sản xuất của CBCNV Công ty Điện lực Gia Lâm thông qua những bức ảnh của tác giả Lê Anh Tuấn Phòng Kinh doanh –Công ty Điện lực Gia Lâm.

Ảnh 1: “Cố gắng” 

Ảnh chụp ngày 29/8/2017 tại Hội thi thợ giỏi Công ty Điện lực Gia Lâm.

Ảnh 2: “Cơn mưa ngang qua”

Ảnh chụp ngày 14/9/2017 tại hội thi thợ giỏi EVN HANOI

Ảnh 3: “Giải lao”

Ảnh chụp ngày 14/9/2017 tại hội thi thợ giỏi EVN HANOI

 Ảnh 4: “Hội ý”.

Ảnh chụp ngày 14/9/2017 tại hội thi thợ giỏi EVNHANOI

 Ảnh 5: “Đối mặt với tử thần”

Ảnh chụp ngày 21/9/2017 ghi lại cảnh công nhân đội Hotline Công ty lưới điện cao thế Hà Nội đang sửa chữa điện nóng tại Gia Lâm.

 Ảnh 6: “Đồng tâm”

Ảnh chụp ngày 21/9/2017 ghi lại cảnh công nhân đội Hotline Công ty lưới điện cao thế Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 Ảnh 7: “Nụ cười người lính”

Ảnh chụp ngày 21/9/2017 ghi lại cảnh công nhân đội Hotline Công ty lưới điện cao thế Hà Nội đang sửa chữa điện nóng tại Gia Lâm.

  • 02/07/2019 01:28
  • Lê Anh Tuấn - Công ty Điện lực Gia Lâm
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét