• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Đối với ngành Điện, công tác an toàn - bảo hộ lao động (AT-BHLĐ) luôn được đặt lên hàng đầu. Cùng với nhiều biện pháp chuyên môn, việc xây dựng một mạng lưới hướng dẫn, giám sát việc thực thi nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật an toàn điện trong sản xuất kinh doanh nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa sự cố và tai nạn lao động là vấn đề rất quan trọng. Việc nâng cao trình độ các an toàn-vệ sinh viên (ATVSV) và nâng cao hiệu quả mạng lưới hoạt động ATVSV, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên Giang xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần chú trọng quan tâm thực hiện.

 

Nâng cao chất lượng mạng lưới ATVSV

Sáng ngày 17/5/2016 tại Hội trường Công ty Điện lực Kiên Giang, Công đoàn Công ty Điện lực Kiên giang phối hợp với chuyên môn tổ chức lớp bồi huấn an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ năm 2016 cho Mạng lưới ATVSV đơn vị.

Tham gia lớp bồi huấn trên 100 CNVC trong công ty gồm các Phó giám đốc kỹ thuật Điện lực, cán bộ Công đoàn phụ trách ATVSVLĐ đơn vị, đội trưởng và đội phó đội quản lý vận hành đường dậy và trạm biến áp, trưởng và phó phòng kinh doanh, cán bộ an toàn và ATVSV thuộc 12 Điện lực; Phó quản đốc phụ trách xây dựng, cán bộ an toàn và ATVSV của phân xưởng phát điện Phú Quốc và phân xưởng Cơ điện. Với mục tiêu nâng cao, củng cố kiến thức chung về Kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động; các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố trong hoạt động sản xuất; kiến thức về PCCN, hệ thống và cập nhật lại các văn bản về pháp luật bảo hộ lao động, Các giảng viên Công ty Điện lực Kiên giang đã truyền tải cho các học viên những kiến thức cơ bản về công tác ATVSLĐ, phổ biến các sự cố liên quan đến công tác ATVSLĐ, Quy trình an toàn điện của EVN; giới thiệu, phổ biến các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ ban ngành mới ban hành liên quan đến công tác ATVSLĐ….

Ngoài ra cán bộ y tế Công ty hướng dẫn chi tiết phương pháp đưa nạn nhân xuống đất với khẩu hiệu “Nhanh, an toàn và đơn giản” với phần chuẩn bị dụng cụ (Dây thừng đường kính ½ inch  và các bước chuẩn bị đưa đưa nạn nhân xuống đất: Chọn vị trí mắc dây, cột (buộc) nạn nhân, làm thẳng dây thừng, giữ dây thừng chắc chắn và cắt (tháo) dây đai an toàn… Đồng thời, các cán bộ phòng an toàn công ty cũng hướng dẫn một số biện pháp y tế đơn giản để cấp cứu người bị nạn khi xảy ra sự cố như: Băng bó vết thương, cứu chữa người bị điện giật… Sau đó các học viên được thực hành cứu chữa nạn nhân bị điện giật bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt kết hợp ép tim ngoài lồng ngực bằng hình nhân điện tử.

Hiện nay, Công ty Điện lực Kiên Giang có 47 an toàn vệ sinh viên  của 47 tổ sản xuất với gần được thành lập mới từ đầu năm 2016, trên cơ sở họp bình bầu mạng lưới ATVSV của các đơn vị trực thuộc. Thời gian qua, hoạt động của mạng lưới này được đánh giá là "đã phát huy được vai trò đôn đốc, nhắc nhở và giám sát" và đã phát huy hiệu quả..

Đây là đợt tập huấn nằm trong chương trình kế hoạch từ đầu năm 2016 của của Công đoàn cơ sở Công ty về việc tổ chức công tác AT-VSLĐ và mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2016. Đợt tập huấn này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng An toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong việc đôn đốc kiểm tra, tham gia kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác AT-VSLĐ trong sản xuất cho gần 400 công nhân trực tiếp sản xuất.  Đây là một trong những hoạt động của Công đoàn Công ty hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm 2016 với chủ đề: "Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động"".

Nối kết “Ý thức và hành động”

Lãnh đạo tại đơn vị đã nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên nên hoạt động của mạng lưới ATVSV của đơn vị đã có điều kiện để hoạt động tốt; Công đoàn và chuyên môn trong đơn vị đã xây dựng  cơ chế động viên, khuyến khích ATVSV để thúc đẩy họ làm tốt hơn nhiệm vụ của mình; Công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh lao động và công tác phối hợp kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên; Đơn vị kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm an toàn lao động...Đồng thời,  trong những năm qua công đoàn công ty đã phối hợp với chuyên môn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động và các quy chế khác có liên quan đến việc quản lý và thực hiện công tác BHLĐ như: Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng cho các công việc nặng nhọc, độc hại, khám sức khoẻ định kỳ; áp dụng các tiêu chuẩn quy định đối với máy móc, thiết bị, ngành nghề và thực hiện các biện pháp đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh cho người lao động; thực hiện công tác đầu tư cơ sở vật chất như trang bị tủ đựng hồ sơ tài liệu, trang bị các công cụ, dụng cụ thi công. Xây dựng các biện pháp chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV, góp phần củng cố về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động thông qua các phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp,đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Đảm bảo an toàn lao động – Ý thức và hành động”; tham gia phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật…   

Tại buổi tập huấn, các ATVSV đơn vị đã đề nghị và đóng góp nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ATVSV, giúp ngăn ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để góp phần duy trì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, Công đoàn đơn vị phải tăng cường quản lý, chỉ đạo hoạt động của mạng lưới `ATVSV ở các Điện lực, phân xưởng chủ động tham gia cùng chuyên môn xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới này cho phù hợp với thực tế, đề xuất các cơ chế hoạt động cho ATVSV trong thỏa ước lao động tập thể, trong nội quy, quy chế của đơn vị,...

Việc bồi huấn cho các ATVSV và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới này, tạo điều kiện để mạng lưới này trở thành là "cánh tay nối dài" của tổ chức công đoàn để kiểm tra, giám sát về lĩnh vực an toàn bảo hộ lao động. Chương trình tập huấn lần này của Công đoàn đã thể hiện sự quan tâm của đơn vị trong việc nâng cao bồi dưỡng trình độ của các ATVSV, xây dựng các giải pháp để tổ chức mạng lưới ATVSV hoạt động có hiệu quả./.

  • 26/05/2016 03:30
  • Nguyễn Anh Khường
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét