• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Logo EVN kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Logo EVN kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Xem/tải Logo kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019) trong file đính kèm:

 

  • 18/04/2019 09:39
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét