• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Logo EVN kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải logo 64 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2018)

Các file đính kèm.

  • 05/12/2018 11:05
  • Theo evn.com.vn