• Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021)                                     

Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty đã phát huy vai trò tổ chức Công đoàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của các đơn vị

Đây là nhận định của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và đề ra nhiệm vụ thi đua năm 2020 của Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự kiện diễn ra ngày 28/02, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công đoàn Điện lực Việt Nam - đơn vị Khối Trưởng, Công đoàn Dầu khí Việt Nam - đơn vị Khối Phó, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đại diện các Ban nghiệp vụ của 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2019, mặc dù mỗi đơn vị có những khó khăn và thuận lợi riêng nhưng nhìn chung các thành viên Khối thi đua 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty đã phối hợp cùng chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, hiệu quả; đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Các hoạt động trong năm 2019 của Khối đã được tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, nhiều nội dung thiết thực, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết đặt ra cho tổ chức Công đoàn trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch TLĐ.

Đặc biệt, các Công đoàn trong Khối đã thực hiện tốt công tác tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho NLĐ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội nghị

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam mặc dù năm 2019 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Công đoàn Điện lực Việt Nam (đơn vị Khối Trưởng) đã sát cánh, đồng hành cùng chuyên môn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ đời sông nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng chuyên môn tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm như: Phong trào thi đua liên kết xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, phong trào thi đua trên công trình Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng và các phong trào thi đua gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được của 9 công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trong năm 2019. Trong đó, các đơn vị đã tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 của chuyên môn, để khuyến khích đoàn viên công đoàn và người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... góp phần tăng năng xuất lao động, đẩy mạnh sự phát triển bền vững của các Tập đoàn, Tổng công ty. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn nhiều đơn vị thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Năm 2020, với Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động phối hợp cùng chuyên môn đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động công nhân lao động đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị. Bên cạnh đó, Khối thi đua cần tổ chức các hoạt động chung như: Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn đồng hành cùng chuyên môn trong việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19; tăng cường chia sẻ thông tin, giới thiệu mô hình tiêu biểu, làm tốt để nhân rộng... 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các đơn vị xuất sắc trong Khối

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 tập thể trong Khối thi đua năm 2019.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ thi đua trọng tâm trong năm 2020 và bầu Khối Trưởng, Khối Phó mới. Theo đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ là Khối Trưởng, Công đoàn Hàng hải Việt Nam là Khối Phó.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam trao Cờ luân lưu Khối Trường cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Trên cơ sở nhiệm vụ công tác thi đua 2020 đã đề ra, 9 công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty cùng tham gia ký Giao ước thi đua năm 2020 với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi các tiêu chí, nhiệm vụ đề ra của Khối, quyết tâm là một Khối thi đua vững mạnh, hiệu quả.

Đại diện 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn ký kết Bản giao ước thi đua Khối năm 2020

Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm: Công đoàn Dệt may Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn TCT Hàng không Việt Nam, Công đoàn Hàng Hải Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Khối thi đua:

 • Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, các Nghị quyết cùng chương trình hành động của Tổng Liên đoàn và các đơn vị trong Khối nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 • Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản của Tổng Liên đoàn giao năm 2020; Tập trung thực hiện Chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.
 • Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 • Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, tổ chức Hội nghị người lao động.
 • Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên, người lao động và các hoạt động điển hình của các cấp công đoàn.
 • Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao với các hình thức phù hợp trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở
 • Phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội từ thiện, chăm lo đến các đối tượng chính sách, chú trọng quan tâm thăm hỏi đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội;
 • Tập trung triển khai Nghị quyết 07/NQ-TLĐ về “Đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ lần thứ X, giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”;
 • Duy trì tốt mô hình Cụm, Khối thi đua; thường xuyên tổ chức Hội nghị, Hội thảo chuyên đề nhằm giải quyết từng mặt công tác cụ thể, trao đổi thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ công đoàn.

 • 28/02/2020 01:28
 • Danh Ánh (TT TTĐL) - ảnh: Đắc Cường (CĐ ĐLVN)
 • 0 nhận xét

Gửi nhận xét