• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 242/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 26/04/2022 04:46
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét