• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Ngày 07/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 38/KH-CĐĐVN Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và Phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Nội dung chi tiết Kế hoạch kèm theo:

  • 10/02/2020 10:52
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét