• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Kế hoạch tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 22/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 240/KH-CĐĐVN về tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 22/04/2022 04:57
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét