• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020

Ngày 17/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 106/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2020, yêu cầu các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 17/03/2020 03:25
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét