• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019

Ngày 24/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 191/CĐĐVN-CSPL về việc tổ chức Lễ biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 24/04/2019 11:09
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét