Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội

Ngày 08/9/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 437/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Hội nghị "tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội".

Nội văn bản chi tiết kế hoạch đính kèm theo:

  • 09/09/2021 01:42
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét