• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Công đoàn ĐLVN, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 23/12/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 599/KH-CĐĐVN về tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Công đoàn ĐLVN, giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 24/12/2020 01:57
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN