• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Kế hoạch tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ngày 06/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 366/KH-CĐĐVN Kế hoạch tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung Kế hoạch kèm theo:

  • 07/11/2018 02:39
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét