• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 21/3/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 147/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 22/03/2022 02:43
  • Ban Tổ chức Công đoàn ĐLVN