Kế hoạch số 393 về tuyên truyền và vận động CNVCLĐ tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Đảng ủy các cấp

Ngày 29/7/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 393/KH-CĐĐVN về việc quán triệt, tuyên truyền và vận động CNVCLĐ tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Đảng ủy các cấp.

Chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 03/08/2021 03:24
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN

Các Tin khác