• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019

Ngày 03/6/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch liên tịch số 265/KHLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019.

Nội dung Kế hoạch liên tịch đính kèm theo:

  • 03/06/2019 04:21
  • Tiểu ban tổ chức Hội thao - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét