•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Kế hoạch công tác Kiểm tra giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 31/12/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 659/KH-CĐĐVN-UBKT về việc Kế hoạch công tác Kiểm tra giám sát năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 14/01/2020 01:48
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét