• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Kế hoạch Hội nghị đại biểu người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019

Ngày 16/5/2019, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng ký ban hành Kế hoạch số 223/KHLT-EVN-CĐĐVN về Kế hoạch Hội nghị đại biểu người lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019.

Nội dung Kế hoạch đính kèm theo:

  • 16/05/2019 03:56
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét