• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Hưởng ứng triển khai các hoạt động VHDN vơi Chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin”

Ngày 31/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 260/CĐĐVN-TG về việc hưởng ứng triển khai các hoạt động VHDN vơi Chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin” gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 04/06/2019 09:35
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét