• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"

Ngày 24/5/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 238/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực viết bài tham gia Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 24/05/2019 03:48
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét