Hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip và sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 20/8/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 411/CV-CĐĐVN về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip và sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 20/08/2021 02:19
  • Bộ phận Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét