• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 10/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Văn bản số 174/CĐĐLVN-CSPL về việc Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm

  • 13/04/2020 03:46
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN