• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ngày 10/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Văn bản số 174/CĐĐLVN-CSPL về việc Hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm

  • 13/04/2020 03:46
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN