•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực tham gia Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới do EVN phát động.

Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Ngày 07/3/2019, Tổng LĐLĐVN ban hành Công văn số 363/TLĐ về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019. Công văn nêu:

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25/02/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn TCT trực thuộc Tổng Liên đoàn; các báo, tạp chí trong hệ thống Công đoàn tích cực hưởng ứng Giải. Theo đó:

1. Vận động cán bộ, đoàn viên, phóng viên tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV. Lồng ghép triển khai Giải thưởng Búa liềm vàng lần thứ IV trong chỉ đạo công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2019.

2. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí Công đoàn trong định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới, được dư luận quan tâm liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi miền, lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 và 8 khóa XII; cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

3. Khuyến khích các tác phẩm viết về bản chất giai cấp công nhân của Đảng, công tác tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của tổ chức Công đoàn như phát triển đảng viên trong CNVCLĐ; công tác thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong các loại hình doanh nghiệp; Gương sáng đảng viên công nhân; xây dựng CĐCS vững mạnh góp phần củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị của đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và phản biện xã hội; công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng của các cấp Công đoàn; các hoạt động kỉ niệm 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, nhất là những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

4. Tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ IV trên các ấn phẩm, báo điện tử, bản tin, trang thông tin điện tử do đơn vị mình quản lý. Tạo điều kiện để phóng viên báo chí tìm hiểu, viết bài.

5. Căn cứ vào Thể lệ Giải, các đơn vị tập hợp tác phẩm đạt chất lượng tốt để gửi tham gia dự thi[1]. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ khen thưởng những tác phẩm báo chí đạt Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019, đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn TCty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các báo, tạp chí trong hệ thống Công đoàn nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả vào tháng 11/2019 (thông qua Ban Tuyên giáo TLĐ).

Trong quá trình thực hiện, để được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan, đề nghị các đơn vị liên hệ với cơ quan thường trực Giải là Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

  • 28/03/2019 04:04
  • Theo: congdoan.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét