• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hướng dẫn xét tặng Bằng/Chứng nhận Lao động sáng tạo năm 2022

Ngày 06/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 212/CĐĐVN-CSPL về việc hướng dẫn xét tặng Bằng/Chứng nhận Lao động sáng tạo năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 08/04/2022 01:06
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét